Gastouder Financiën

Alle informatie die hier staat, gaat over gastouders zónder andere inkomsten. Mocht u nog een parttime baan, een uitkering, studiefinanciering, zorg-/huurtoeslag, et cetera ontvangen dan moet u goed informeren bij de desbetreffende instantie(s) of er iets verandert als u extra inkomen verdient.

Freelance
Als gastouder werkt u als freelancer in uw eigen huis. U moet dan uw inkomen wat u verdient als gastouder aangeven bij de belastingdienst.

 

Belasting betalen
Als freelancer betaalt u belasting over het inkomen dat u verdient als gastouder. De eerste ca. € 6.000 aan inkomen zijn belasting vrij, daarna gaat u inkomensbelasting betalen. Naast uw inkomensbelasting moet u nog een inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet betalen. Dit is 5,4% van het belastbaar inkomen.

Alle kosten die u maakt voor de opvang van gastkinderen (speelgoed, knutselspullen, et cetera) kunt u aftrekken van uw belastbaar jaarinkomen. Bewaar dus de bonnetjes goed! Dat u de kosten mag aftrekken, wil zeggen dat u het uitgegeven bedrag van uw totale jaarinkomen mag aftrekken en slechts inkomensbelasting betaalt over het restant.

Als het weer tijd is om uw belastingaangifte te doen, moet u het verdiende inkomen uit uw gastouderopvang invullen in box 1, onder het kopje: ‘Resultaat uit overige werkzaamheden’.

 

Bepalen van uw tarief
Als gastouder werkt u als freelancer in uw eigen huis. U bent niet in dienst bij Gastouderopvang Delft. U bepaalt zélf wat u de vraagouders berekent als uurtarief voor de opvang van hun kinderen. Dit uurtarief wordt vastgelegd in de ‘Opvangovereenkomst gastouder & vraagouder’. Gastouderopvang Delft adviseert een uurtarief te gebruiken van € 5,00 per kind. Dit is in het westen van het land een veel gebruikt tarief. U vangt meestal meerdere kinderen (max. 5) per uur op en u heeft dan een mooi uurloon van maximaal € 25,00 bruto per uur. Als u drie dagen per week opvang biedt aan maximaal 5 kinderen per dag, dan komt dit neer op circa € 2.400 bruto inkomen per maand.

Als gastouder hoeft u aan Gastouderopvang Delft niets te betalen. Alleen de vraagouder betaalt aan Gastouderopvang Delft voor de bemiddeling- en organisatiekosten – dit zijn de zogenaamde bureaukosten.

 

Uitgaven voor de gastouder
Als gastouder heb je jaarlijks terugkerende uitgaven zoals:

 • Herhalingscursus EHBO aan kinderen (Gratis voor aangesloten gastouders)
 • Eventuele bijdrage aan nascholing (ca. € 25)
 • Betaling premie Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren/Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Lunchkosten van de gastkinderen
 • Waskosten
 • Knutselspullen

Als gastouder heb je ook voornamelijk eenmalige uitgaven als:

 • Kindermeubilair (kinderstoelen, ledikanten, tafeltje & stoeltjes)
 • Speelgoed
 • Veiligheidsartikelen als vingerbeschermers voor deuren, rookmelders, plakplastic voor lage ruiten, traphekjes, et cetera
 • Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor uzelf, maar ook voor eventuele huisgenoten van 18 jaar en ouder (ca. € 30 p.p.).
 • EHBO-doos

 

Bonnen bewaren!
De kosten die u maakt voor uw werk als gastouder mag u dus aftrekken van uw totaal verdiende jaarinkomen. U betaalt dan alleen belasting over het restbedrag. Om de kosten te mogen aftrekken, moet u de bewijzen (bonnen) goed bewaren. Bij controle door de belastingdienst moet u de kosten wel aannemelijk kunnen maken (dus niet een luxe tuinset opvoeren als beroepsonkosten als gastouder). Helaas mogen de WOZ-waarde of de kosten van de woning, de verbruikte verwarming en elektra niet worden afgetrokken van het verdiende jaarinkomen. Ook inrichtingskosten zoals rookmelders, vingerbeschermers voor deuren, traphekjes, een box, kinderstoel en bedjes mogen niet worden afgetrokken. De belastingdienst ziet dat als privégebruik in de eigen woning. Heeft u een aparte ruimte (bijvoorbeeld een omgebouwde garage) bij uw woning met een aparte ingang die u gebruikt voor de opvang, dan is het een werkruimte en zijn de inrichtingskosten een zakelijke aanschaf en dus aftrekbaar.

 

Voor- en nadelen van het thuis werken als freelance gastouder?
Voordelen:
U werkt als freelancer in uw eigen huis en zet als het ware een eigen ‘minicrèche’ (met max. 5 kinderen) op. Het is leuk, sociaal en verzorgend werk. Bovendien bent u als freelancer geheel vrij in het bepalen van uw werktijden. Zo bepaalt u zelf op welke dagen en tijden u opvang biedt. Bovendien bepaalt u zelf uw eigen uurtarief. Het is goedbetaald werk: bij het adviesuurtarief (€ 5,00) en maximale bezetting (5 kindjes) ontvangt u € 25,00 bruto per uur. U hebt zo een eigen bedrijfje aan huis met veel zelfstandigheid, verantwoordelijkheid én u bent uw eigen baas.

Nadelen:
U heeft geen collega’s en u bent niet automatisch verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid of werkloosheid en bouwt geen pensioen op.

 

Kamer van Koophandel
In plaats van te werken als freelancer, kunt u zich ook registreren bij de Kamer van Koophandel (KvK) en daardoor profiteren van belastingvoordelen waar u als Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP) recht op hebt. Daarmee verplicht u zich wel minimaal 1225 uur per jaar als gastouder te werken (ca. 3 dagen per week) én opvang te bieden aan minimaal 3 verschillende gezinnen per jaar. Daarnaast moet u een zeker ondernemingsrisico lopen en bijvoorbeeld reclame maken voor uw onderneming. Pas dan zal de Belastingdienst u zien als ZZP-er en komt u in aanmerking voor  zelfstandigenaftrek.

Gastouderopvang Delft kan u helaas niet garanderen dat u kinderen van meer dan 3 verschillende gezinnen per jaar zult opvangen. Immers, u zult soms ook meerdere kinderen uit één gezin opvangen en dan komt u misschien niet aan meer dan 3 opdrachtgevers.

Heeft u interesse om als ZZP-er aan de slag te gaan? Maak dan een afspraak met een bedrijfsadviseur van de KvK. Zij kunnen u alle benodigde informatie geven.

 

Belastingtelefoon: 0800-0543
www.belastingdienst.nl

 

Kamer van Koophandel: 088-588 80 00
www.kvk.nl